نوشته‌های مرتبط با: آشنایی نوجوانان با فرهنگ جزایر جنوب

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آشنایی نوجوانان با فرهنگ جزایر جنوب» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
هنگام لاک پشت ها

هنگام لاک پشت ها

داستان کتاب «هنگام لاک پشت‌ها» در سال‌های ۳۷-۱۳۳۶، در جزیره هنگام می‌گذرد و مسایل اجتماعی و محیط‌زیستی را در کنار هم روایت می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...