نوشته‌های مرتبط با: آموزش و رشد اجتماعی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آموزش و رشد اجتماعی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
برای رشد دوران اولیه کودکی سرمایه گذاری کنیم

برای رشد دوران اولیه کودکی سرمایه گذاری کنیم

رئیس گروه بانک جهانی، جیم یونگ کیم و مدیر اجرایی یونیسف آنتونی لیک از رهبران جهانی و ملی خواستند که سرمایه گذاری در برنامه های مربوط به رشد همه جانبه ی دوران اولیه کودکی (early childhood education) و تغذیه در این دوران را افزایش بدهند. این دو سازمان برنامه رشد همه جانبه ی دوران اولیه کودکی را پایه ی مهم رشد عادلانه و رشد اقتصادی رالازم دانستند.

ادامهٔ نوشته ...