آموزش فارسی

چیدمان بلوکی در آموزش خواندن و نوشتن به کودکان اول دبستان(قسمت اول)
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش چهارم در سه جستار پیشین (۱)، (۲) و (۳) موضوع ساده‌سازی خط فارسی از کژنگار تحریری به راست‌نگار آموزشی و برگشت دوباره آن به کژنگار تحریری باز شد. مهم این است که بدانیم ساده‌سازی خط فارسی همراه با ساده‌سازی شیوه نوشتار فارسی بود. این ساده‌سازی‌ها که با درست‌...
گفت و گو درباره چپ دستی با کودک دیروز
تجربه‌های چپ دستی خانم کبری ابراهیمی از کودکان دهه ۳۰ است (متولد ۱۳۳۷) و از روزگاری که به دبستان رفته و موضوع چپ دستی برای او برجسته شده است، خاطراتی غم‌انگیز و البته مهم‌تر از آن، پرسش‌برانگیز دارد. راهی که آموزش و پرورش برای به رسمیت شناختن حق کودکان با نیازهای ویژه و کودکان در اقلیت مانند کودکان...
تاریخ به کارگیری کژنگاری یا خط شکسته در فارسی اول دبستان
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش دوم کاربرد خط تحریری برای کودک دبستانی، شکست کاری نابجا سوادآموزی پایه و شکل‌گیری خط راست‌نگار در برابر خط کژنگار تحریری در ادامه جستار پیشین باید گفت، در دو دهه گذشته، میلیون‌ها خانواده و صدها هزار آموزگار و مربی همواره از خود یا از دیگری پرسیده‌اند که خط...
نقطه پایانی بر رسمیت کاربرد خط تحریری در فارسی اول دبستان
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش اول کاربرد خط تحریری برای کودک دبستانی، شکست کاری نابجا  خبر ساده و در همین حال تکان دهنده است. ساده است، چون به سادگی فهمیده می‌شود، تکان‌دهنده است، برای آن‌ها که ریشه‌ها و پشت این ماجرا را می‌دانستند و امروز را پیش‌بینی می‌کردند. در نشستی که در ۵ تیرماه از...