آموزش میراث فرهنگی و کودکان

ماجرای انیمیشن
امروزه دیگر بسیاری از ایرانیان می‌دانند که نقش بز متحرک بر روی سفال شهر سوخته نشانه‌ای از اولین پویا نمایی‌های جهان به شمار می‌آید. نقش‌های ساده خطی، همانند نقش همین بز شهر سوخته برای کودکان جذابیت دارد و شبیه نقاشی‌های اولیه خودشان است. نسل‌های اولیه پویا نمایی هم از همین نقاشی‌ها ساخته می‌شد....
برگزاری مسابقه بین‌المللی میراث فرهنگی ناملموس در نقاشی کودکان
دبیرخانه اجلاس جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی ناملموس نخستین مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان با موضوع میراث فرهنگی ناملموس را برگزار می کند. این مسابقه با هدف  آشناکردن کودکان با میراث فرهنگی ناملموس به عنوان گنجینه ارزشمند بشری و با توجه به نقش آن در نزدیک‌ کردن جوامع به یکدیگر و پی‌ریزی صلح مبتنی...