نوشته‌های مرتبط با: آموزش کاردستی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آموزش کاردستی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کاردستی قلب بخشنده برای روز بخشش

کاردستی قلب بخشنده برای روز بخشش

آنچه شما برای ساخت کاردستی قلب بخشنده نیاز دارید:
  • دو الگوی قلب چاپ شده روی مقواهای کاردستی.
  • گیره‌ی کاغذ
  • چسب
  • کاغذ یادداشت یا مربع‌های کاغذی 
  • قیچی
  • منگنه
ادامهٔ نوشته ...