نوشته‌های مرتبط با: آنا کارین یورلیوس

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آنا کارین یورلیوس» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
پدربزرگ لسه می میرد

پدربزرگ لسه می میرد

یکی از ترس های همیشگی کودکان، ‌ترس از دست دادن عزیزان، ‌به ویژه مادر یا پدر و مادر بزرگ یا پدر بزرگ است. این نگرانی و ترس در مورد از دست دادن مادر بزرگ و پدر بزرگ، واقعیتی است که بیشتر کودکان و نوجوانان آن را تجربه می کنند. این واقعیت تلخ گاه کودکان را با ناراحتی های روحی جدی رو به رو می کند. خواندن کتاب هایی که شخصیت اصلی آن چنین تجربه ای را از سر می گذراند، ‌می تواند کودکان و نوجوانان را برای رو یا رویی با این رخداد تلخ آماده کند. کتاب «پدر بزرگ لسه می میرد» یکی از این گونه کتاب هاست.

ادامهٔ نوشته ...