نوشته‌های مرتبط با: آَشنایی با جانوران

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آَشنایی با جانوران» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
پنهان می‌شویم، پیدایمان کن

پنهان می‌شویم، پیدایمان کن

کتاب «پنهان می‌شویم، پیدایمان کن» یک کتاب تصویری است که اتکای آن به جای متن، بر تصاویر است و خواننده را تشویق می‌کند جانورانی را پیدا کند که در زیستگاه طبیعی‌شان پنهان شده‌اند. آنچه در کتاب «پنهان می‌شویم، پیدایمان کن» خوزه آروئگو آمده است، همان بازی قایم باشک است که همه کودکان، تقریبا در هر جای دنیا آن را می‌شناسند.

ادامهٔ نوشته ...