نوشته‌های مرتبط با: ابراهیم طلایی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ابراهیم طلایی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مقیاس سنجش کیفیت مراکز آموزشی سال‌های اولیه کودکی (۳ تا ۶ساله‌ها)

مقیاس سنجش کیفیت مراکز آموزشی سال‌های اولیه کودکی (۳ تا ۶ساله‌ها)

کتاب «مقیاس سنجش کیفیت مراکز آموزشی سال‌های اولیه کودکی (۳ تا ۶ساله‌ها)» ابزاری است که به دست اندرکاران آموزش پیش دبستان به ویژه مدیران مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی به دو روش کمک می‌کند:

ادامهٔ نوشته ...