نوشته‌های مرتبط با: اتین دلسر

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اتین دلسر» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
اِتین دلِسِر

اِتین دلِسِر

اِتین دلِسِر در سال ۱۹۴۲ در سوئیس به دنیا آمد. نزدیک به سی سال است که این هنرمند خود آموخته ایده‌ها، علایق، تخیلات و کابوس‌های خود و کودکان را به زبان بصری ترجمه می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...