نوشته‌های مرتبط با: اثرات قصه گویی برای کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اثرات قصه گویی برای کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
قصه درمانی تکنیک مقابله با آسیب‌های روحی کودکان

قصه درمانی تکنیک مقابله با آسیب‌های روحی کودکان

تأثیر قصه‌های قبل از خواب از زبان دکتر شعبانپور

کنار تخت دخترش نشسته بود و آرام آرام برایش قصه می‌گفت. صدایش آنقدر شیرین و دلنشین بود که در جان دخترک نشست و به خواب رفت. با چشم بر هم گذاشتن فرزند، او هم چشمانش را بست و پا به دنیای کودکی‌اش گذاشت.

ادامهٔ نوشته ...