نوشته‌های مرتبط با: با احتیاط باز کنید خطر گاز گرفتگی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «با احتیاط باز کنید خطر گاز گرفتگی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بازی آوایی برای کتاب لطفا با احتیاط باز کنید

بازی آوایی برای کتاب لطفا با احتیاط باز کنید

کتاب «با احتیاط باز کنید، خطر گاز گرفتگی» بازنویسی است از داستان «جوجه اردک زشت» هانس کریستین اندرسن. در این داستان ناگهان یک کروکودیل گنده و ترسناک وارد داستان جوجه اردک زشت می‌شود و حروف الفبا را می‌خورد.

ادامهٔ نوشته ...