ادبیات برای کودکان و نوجوانان

می‌خواهم از عشق برای نسل صلح و مهرجاودان بنویسم
عزت‌الله الوندی، در نخستین همایش بین‌المللی «ادبیات برای کودکان و نوجوانان» با بیان اینکه می‌خواهم از عشق بنویسم، گفت: نسل ما نسل جنگ‌های بی‌پایان است و علاقه دارم نسلی که برایش می‌نویسم نسل صلح و مهر جاودان باشد.  نخستین همایش بین‌المللی «ادبیات برای کودکان و نوجوانان» صبح جمعه ۲۷ اردیبهشت با حضور...