نوشته‌های مرتبط با: ارزشگذاری به کودکان با توانایی‌های ویژه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ارزشگذاری به کودکان با توانایی‌های ویژه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تارا و مرغ دریایی اش

تارا و مرغ دریایی اش

کتاب «تارا و مرغ دریایی اش» در بارهٔ تارا، پسرک ده سالهٔ بی‌سرپرستی است که در دهکده‌ای ساحلی در کنارهٔ دریای خزر زندگی می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...