نوشته‌های مرتبط با: اساب بازی ها

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اساب بازی ها» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مرگ خاموش عروسک های مردم ساخت ایرانی

مرگ خاموش عروسک های مردم ساخت ایرانی

پیشینه ساخت عروسک های دست ساز در ایران  به آیین های کهن و جوامع ابتدایی باز می گردد و بیانگر ارتباط انسان و طبیت و در پی آن خلق پیکرک های ابتدایی گلی و سنگی  است.

ادامهٔ نوشته ...