نوشته‌های مرتبط با: استان مازندران

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «استان مازندران» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
برنامه «با من بخوان» در حاشیه‌مهدهای استان مازندران به اجرا درمی‌آید

برنامه «با من بخوان» در حاشیه‌مهدهای استان مازندران به اجرا درمی‌آید

با آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷، برنامه «با من بخوان» کار خود را در چند حاشیه‌مهد استان مازندران در مناطق حاشیه شهر، محروم و آسیب‌خیز استان آغاز می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام