اسطوره آرش

تیرگان، جشن آبادانی و آزادی
فرهنگ ایران، فرهنگی سرشار از جشن‌ها و شادمانه زیستن است. زیرا از نگاه فرهنگ ایرانی، زیستن خود بالاترین شادمانی است و هنگامی که با ترسالی، فراوانی و آزادی آمیخته شود، اوج شادمانی را در خود بازتاب می دهد. در میان جشن‌های ایرانی، تیرگان ویژگی خود را دارد. زیرا کم‌تر در جشن‌های ایرانی دیده شده است که...
کارگاه «چگونه آیین ها و اسطوره ها را با کودکان سهیم شویم» برگزار می‌شود
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، کارگاه یک‌روزه «چگونه آیین ها و اسطوره ها را با کودکان سهیم شویم» را در پیوند با کتاب «آرش کماندار» نوشته محمدهادی محمدی برگزار می‌کند. کارگاه آیین ها و اسطوره ها بر اساس کتاب دو جلدی «آرش کمان‌دار» ویژه مربیان، آموزگاران و کتابداران طراحی شده است که در آن مفاهیمی...
هفتمین نشست لذت خواندن ادبیات با بررسی کتاب «آرش کمان‌دار» برگزار شد
ثریا قزل ایاغ، استاد کتابداری و ادبیات کودکان در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های لذت خواندن ادبیات به بررسی کتاب «آرش کمان‌دار» نوشته‌ی محمدهادی محمدی پرداخت. در این نشست که عصر ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ ار ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه‌ی حسینیه‌ی ارشاد برگزار شد، ثریا قزل‌ایاغ به سخنرانی و بررسی کتاب «آرش کمان‌دار...
بررسی کتاب «آرش کمان‌دار» در هفتمین نشست لذت خواندن ادبیات
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، هفتمین نشست لذت خواندن ادبیات را با بررسی کتاب «آرش کمان‌دار» به قلم محمدهادی محمدی و با حضور ثریا قزل‌ایاغ برگزار می‌شود. فرزانه اخوت و دکتر یزدان منصوریان، دبیران هفتمین نشست از سلسله نشست‌های لذت خواندن ادبیات خواهند بود. کتاب «آرش کماندار» نوشته‌ی محمدهادی محمدی و...