نوشته‌های مرتبط با: اسعد اردلان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اسعد اردلان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
پایان تک صدایی

پایان تک صدایی

«پایان تک‌زبانی» مجموعه سیزده گفت‌وگوی پژوهشی درباره حق زبانی مادری است که سومین اثر اصغر زارع‌کهنمویی روزنامه‌نگار و پژوهشگر اخلاق است. 

مقدمه کتاب «پایان تک‌زبانی» نوشته اصغر زارع کهنمویی را عبدالله رمضان‌زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته و افزون بر مقدمه بلند نویسنده، گفت‌وگوهای مفصلی درباره وجوه مختلف حق زبان مادری با اندیشمندان و استادان برجسته ایرانی و خارجی، محتوای کتاب را شکل می‌دهند.

ادامهٔ نوشته ...
انتشار کتابی پژوهشی درباره حق زبان مادری

انتشار کتابی پژوهشی درباره حق زبان مادری

اصغر زارع‌کهنمویی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اخلاق، سومین اثر خود را با عنوان «پایان تک‌زبانی» روانه بازار کتاب کرد. این کتاب مجموعه سیزده گفت‌وگوی پژوهشی درباره حق زبانی مادری است.

مقدمه کتاب «پایان تک‌زبانی» نوشته اصغر زارع کهنمویی را عبدالله رمضان‌زاده، معاون دولت اصلاحات و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته و افزون بر مقدمه بلند نویسنده، گفت‌وگوهای مفصلی درباره وجوه مختلف حق زبان مادری با اندیشمندان و استادان برجسته ایرانی و خارجی، محتوای کتاب را شکل می‌دهند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام