نوشته‌های مرتبط با: اصلاح آموزش و پرورش

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اصلاح آموزش و پرورش» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
اصلاح آموزش و پرورش را از خانه‌های مان شروع کنیم

اصلاح آموزش و پرورش را از خانه‌های مان شروع کنیم

یکی از مهم‌ترین راه‌های اصلاح آموزش و پرورش در ایران توجه به قفسه کتاب کودک در کتابخانه‌ها و کتابفروشی هاست. شاید این سخن به نظر برخی عجیب و غریب و جمله احساسی از یک نویسنده کودک و نوجوان ارزیابی شود، اما مطالعات بین المللی مهمی پشتوانه این سخن است.

ادامهٔ نوشته ...