اضطراب در کودکان

اگر این طوری بشود چی؟
آیا شما هم در برخورد با موقعیت‌های ناشناخته، احساس «نگرانی» می‌کنید؟ مثلاً اگر کسی بگوید: از فردا باید به مدرسه جدیدی بروید، یا تمامی همسایه‌های شما قرار است یک دفعه تغییر کنند، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ با این احساس چه می‌کنید؟ کتاب « اگر این طوری بشود چی؟ » داستان دختری به نام «دیزی» را روایت...
سمینار اشتباهات تربیتی والدین با همکاری "مؤسسه شخصیت پردازی کودک" و "مادران امرو
"مؤسسه شخصیت پردازی کودک" و "مادران امروز" سمینار اشتباهات تربیتی والدین را برگزار می کنند. در این سمینار شهرام اسلامی، دکتر نیلوفر تحقیق احمدی و ماریا ساسانژاد درباره ی تربیت جنسی کودکان، اعتماد به نفس و اضطراب در کودکان سخنرانی خواهند کرد. شهرام اسلامی بنیانگذار شخصیت پردازی در ایران طراح دوره...
بازی درمانی برای کودکان
انجمن کارشناسان بازی درمانی انگلستان (BAPT) درسال ۱۹۹۲ تاسیس شد تا برنامه‌هایی تنظیم کند و با هدایت کارشناسان بازی درمانی و کارفرمایان آن ها، به ثبت اطلاعات این کارشناسان و ساماندهی آموزش بازی ‌درمانی بپردازد. آیا کودک من مشکلی دارد؟ والدین و پرستاران کودکان هنگامی که کودک با مسئله‌ای روبه روست که...