نوشته‌های مرتبط با: اعتماد به نفس کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اعتماد به نفس کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: تک و تنها توی دنیای به این بزرگی

تک و تنها توی دنیای به این بزرگی

نگران می شود و فکر می کند که  پدر و مادرش تصادف کرده اند و حالا او حامی و قیم برادرش هم هست. بنابراین به مهد کودک می رود و برادرش را به خانه می آورد.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: نفرین ناخدا چار چشم

نفرین ناخدا چار چشم

جانی یک مشکل دارد! دوچرخه او هم کهنه و هم برایش کوچک شده است و پای پدرش شکسته و نمی تواند سر کار برود بنابراین جانی باید خود دست به کار شود. برای همین جانی تصمیم می گیرد به درخواست آقای مینی برای پخش روزنامه پاسخ مثبت دهد.

ادامهٔ نوشته ...