افراد ناشنوا

ناشنوایان نیازمند کتاب‌هایی هستند که دایره لغات‌شان بالا رود
ناشنوایان خوب می‌نویسند اما نه به شیوه شنوایان این که ناشنوایان در کنار دیگر دانش‌آموزان در یک مدرسه درس می‌خوانند تا حدودی فشار زیادی را در یادگیری تحمل می‌کنند. چراکه اغلب معلمان نمی‌دانند که چگونه باید به یک فرد ناشنوا آموزش داد به همین دلیل قبل از هر چیز معلمان، مربیان و در کل اعضای جامعه باید...
بهبود مهارت های برقراری ارتباط، گفتار و بازی در نوباوگان ناشنوا - بخش اول
بخش دوم برای بیشتر خانوده های کودکان ناشنوا، فرزندشان نخستین فرد ناشنوایی است که تاکنون دیده اند و پرورش یک کودک ناشنوا گاه مسئولیتی بسیار توان فرساست، به ویژه در صورتی که انبوه اطلاعات و توصیه های گوناگون متخصصان، دوستان دلسوز واعضای خانواده را نیز در نظر داشته باشیم. (گلوور، ۲۰۰۳) در سال های اخیر...