افسانه آرش

تیرگان، جشن آبادانی و آزادی
فرهنگ ایران، فرهنگی سرشار از جشن‌ها و شادمانه زیستن است. زیرا از نگاه فرهنگ ایرانی، زیستن خود بالاترین شادمانی است و هنگامی که با ترسالی، فراوانی و آزادی آمیخته شود، اوج شادمانی را در خود بازتاب می دهد. در میان جشن‌های ایرانی، تیرگان ویژگی خود را دارد. زیرا کم‌تر در جشن‌های ایرانی دیده شده است که...
بررسی کتاب «آرش کمان‌دار» در هفتمین نشست لذت خواندن ادبیات
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، هفتمین نشست لذت خواندن ادبیات را با بررسی کتاب «آرش کمان‌دار» به قلم محمدهادی محمدی و با حضور ثریا قزل‌ایاغ برگزار می‌شود. فرزانه اخوت و دکتر یزدان منصوریان، دبیران هفتمین نشست از سلسله نشست‌های لذت خواندن ادبیات خواهند بود. کتاب «آرش کماندار» نوشته‌ی محمدهادی محمدی و...