افسانه های نروژی

کتاب کودک و نوجوان: شرق خورشید، غرب ماه
لس نهمین فرزند خانواده است. مادرش که از تولد دختر دیگری در خانواده دلخور است، از انتخاب نام برای آخرین فرزندش خودداری می کند و همه او را پیکا یا دختر می نامند. برادر بزرگش هانس پیتر زمانی که او نه ساله بود از یک سفر دریایی طولانی بازمی گردد و او را لس می نامد. لس پس از نجات یک گوزن سفید از او دو...