نوشته‌های مرتبط با: الفبای صوتی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «الفبای صوتی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
میرزا حسن رشدیه

میرزا حسن رشدیه

حسن رشدیه پایه گذار آموزش و پرورش نو در ایران است. او در سال ۱۲۲۹ در محله ی چرنداب تبریز به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا‌ مهدی ‌تبریزی از روحانیان خوشنام تبریز بود.

ادامهٔ نوشته ...

دو بال بزرگ آموزش و پرورش ايران

دو بال بزرگ آموزش و پرورش ايران

میرزاحسن رشدیه را پدر مدارس نو یا به زبان عصر مشروطه، بانی و پیر معارف ایران می‌دانند. او در خانواده‌ای روحانی که از سادات تالشی بودند و در زمان نادرشاه به تبریز کوچانده شده بودند، به دنیا آمد، خود نیز در آغاز روحانی بود، اما خیلی زود راه دیگری را برگزید و آن هم کوشش برای پایه‌گذاری آموزش نو در ایران بود. میرزاحسن رشدیه بیش ۶٠ از سال برای شکل‌گیری مدارس و نظام نو آموزشی در ایران کوشید. زندگی او ابعاد گوناگونی دارد که متأسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

ادامهٔ نوشته ...