الیور جفرز

کتاب کودک و نوجوان: روزی که مدادشمعی ها دست از کار کشیدند
ماجرا از زمانی آغاز شد که دانکن به سراغ جعبه مداد شمعی هایش رفت و نامه های اعتراض امیز آن ها را پیدا کرد. بعضی ها از اینکه زیاد مورد استفاده قرار می گرفتند، گله داشتند و بعضی دیگر از کم توجهی! یکی از اینکه دیگران فکر می کردند او رنگ دخترانه ای است شکایت می کرد و دیگری از اختلاف نظر بین دوستانش!...
کتاب کودک و نوجوان:  چطوری برگردم خانه؟
پسرک در انبار خانه اش هواپیمای عجیب و خارق العاده ای پیدا می کند و تصمیم می گیرد با آن به فضا برود. پس از طی مسافتی هواپیما بنزین تمام می کند و ناچار بر روی ماه فرود می آید. او تک و تنها است و تاریکی، نور کم سوی چراغ قوه، و صداهای عجیب و غریب، شرایط ترسناکی را به وجود آورده است. سفینه دیگری از مریخ...