نوشته‌های مرتبط با: انتشارات امیرکبیر

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «انتشارات امیرکبیر» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
حضور نهادها و ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت

حضور نهادها و ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت

شصت و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت در حالی از دو روز دیگر آغاز به کار می‌کند که نهادها و ناشران ایران در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

ادامهٔ نوشته ...
انتشارات امیرکبیر

انتشارات امیرکبیر

ادامهٔ نوشته ...