نوشته‌های مرتبط با: انجمن حمایت از حقوق کودکان کار

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «انجمن حمایت از حقوق کودکان کار» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
جشن بهارانه انجمن حمایت از حقوق کودکان کار

جشن بهارانه انجمن حمایت از حقوق کودکان کار

انجمن حمایت از حقوق کودکان کار جشن بهارانه خود را همراه با دید و بازدید نوروزی برگزار می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...