نوشته‌های مرتبط با: انجمن سوادآموزی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «انجمن سوادآموزی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ویلیام هربرت تیل

ویلیام هربرت تیل

ویلیام هربرت تیل (بیل تیل)، یکی از پشتیبانان برنامه «با من بخوان»، برنامه ترویج کتابخوانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان بود. تیل نوزده ژوئن ۱۹۴۷ متولد شد.

ادامهٔ نوشته ...