نوشته‌های مرتبط با: اهدا کتاب به کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اهدا کتاب به کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
همه کودکان حق دارند کتابی برای خواندن پیش از خواب داشته باشند

همه کودکان حق دارند کتابی برای خواندن پیش از خواب داشته باشند

موسسه بوک‌تراست، به تازگی اعلام کرده است در ماه ژوئن کمپینی را به راه خواهد انداخت تا همه کودکان کتابی برای خواندن پیش از خواب داشته باشند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

ادامهٔ نوشته ...