اهمیت کتاب و کتابخوانی

بلندخوانی برای دانش آموزان چگونه است
در این مقاله بر اهمیت بلندخوانی برای دانش آموزان تاکید شده است و به دو پرسش رایج «چرا بلندخوانی مفید است؟» و «چگونه آن را انجام دهیم؟» پاسخ داده شده است. چرا بلندخوانی برای دانش آموزان مفید است؟ برای بسیاری از دانش‌آموزان، اندیشه‌های نوشته‌شده در یک متن زمانی زنده می‌شوند که آن متن بلند خوانده شود...
کتابخانه کودکان پینانگ در مالزی: ارمغانی از عشق از سوی مردم
چکیده :کتابخانه عمومی پینانگ درمالزی، لزوم ایجاد یک کتابخانه کودکان در آن ایالت را احساس کرد. در ۲۲مه ۱۹۹۱، کمیته کتابخانه کودکان پینانگ به سرپرستی همسر نخست وزیرآن ایالت وهمکاری همسران دیگر کارگزاران ایالتی تشکیل شد. دولت، سرمایه ابتدایی برای شروع به کار را در اختیار آن قرار داد و مقرر شد کمیته...
عادت کتاب خوانی؛ کی و کجا شکل می‌گیرد
اصل‌های پذیرفته شده و یا جمله‌های قصاری هست که هر بار صحبت از کتاب می‌شود آن‌ها را بیان می‌کنند. مثل این‌که « کتاب‌خوانی بسیار مفید است» کتاب موجب پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. کتاب‌خوانی اندیشه انسان را گسترش داده، احتمال موفقیت او را در جامعه بالا می‌برد و... » این مطلب به جای خود بسیار...