نوشته‌های مرتبط با: اوقات فراغت کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اوقات فراغت کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
سلام تابستان

به کمپین «سلام تابستان» بپیوندید!

ادامهٔ نوشته ...
توصیه‌های کتابداران کودک و کارشناسان خواندن برای تشویق کودکان به خواندن در تابستان

توصیه‌های کتابداران کودک و کارشناسان خواندن برای تشویق کودکان به خواندن در تابستان

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خواندن در تابستان احتمال افت مهارت‌های خواندن را که به علت دور شدن کودکان از فضای درس و مدرسه رخ می‌دهد کاهش می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...

برای تابستان فرزندانتان چه اندیشیده اید؟

تابستان فرصت خوبی است تا انرژی كودكان را در جهت ایجاد شوق كتاب خواندن به كار گیریم و تلاش كنیم كه آن ها شادمانی و لذت را در كتاب كشف كنند و دید خوبی نسبت به آن پیدا كنند تا موجب درك ارزش كتاب و ایجاد عادت به مطالعه در آن ها شود.

ادامهٔ نوشته ...