نوشته‌های مرتبط با: اولین سمپوزیوم کتابخانه های کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اولین سمپوزیوم کتابخانه های کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نخستین سمپوزیوم کتابخانه‌های کودکان برگزار شد

نخستین سمپوزیوم کتابخانه‌های کودکان برگزار شد

نخستین سمپوزیوم کتابخانه‌های کودکان از ۱۴-۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ در ترکیه در شهر برگزار شد.

ادامهٔ نوشته ...