نوشته‌های مرتبط با: اول مهر

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اول مهر» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
سال تحصیلی را چگونه شروع کنیم؟

سال تحصیلی را چگونه شروع کنیم؟

حتی اگر کودکان شما تمام تابستان را هم در استخر و یا در کلاس‌های تابستانی گذرانده باشند، شیوه‌هایی برای آماده‌سازی آنها در این دقایق پایانی برای ورود به دبستان وجود دارند که می‌توان به وسیله آن‌ها این انتقال را از کلاس تابستانی به مدرسه ساده‌تر کرد.

ادامهٔ نوشته ...
یادداشتی درباره مدرسه هراسی کودکان

یادداشتی درباره مدرسه هراسی کودکان

کلیدهایی برای پرواز پائیزی

نخستین روزهای پائیز، موعد نخستین پرواز کودکان از حریم امن کاشانه است. پروازی که آنها را با موقعیت جدیدی به نام مدرسه مواجه می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...
سلامی چو بوی خوش آشنایی

سلامی چو بوی خوش آشنایی

اول مهر بوی مهر می‌داد.

ادامهٔ نوشته ...
اول مهر ، آغاز خلقت است

اول مهر ، آغاز خلقت است

اول مهر است. و برای من از وقتی مطالعاتم را به سوی «کودکی و توسعه» برده‌ام، دیگر اولِ مهر، اولِ مهر نیست، اول خلقت است. همه چیز از اول مهر آغاز می‌شود. سرنوشت یک ملت، اقتدار یک ملت، رفاه یک ملت، دموکراسی یک ملت و عدالت یک ملت، از اول مهر آغاز می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...