نوشته‌های مرتبط با: اکبر رستگار

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اکبر رستگار» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
قربونت بشم مادر که گهواره‌م را تاب می‌دادی

قربونت بشم مادر که گهواره‌م را تاب می‌دادی

اکبر رستگار فرزند علی، متولد ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۴ پل سفید سواد کوه است. خانواده اکبر رستگار هنرمند و هنر پرور بوده‌اند و به گفته ایشان جد پدری ایشان خود دوتار می‌ساخت و می‌نواخت.

ادامهٔ نوشته ...