نوشته‌های مرتبط با: بازی بالا بلندی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بازی بالا بلندی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بازی بالا بلندی

بازی بالا بلندی

بالا بلندی یکی از بازی‌های محلی و قدیمی است. این بازی بصورت چند نفره و در فضای باز انجام می‌شود و از نظر تعداد بازیکنان محدودیت ندارد.

ادامهٔ نوشته ...