بازی در خانه

زنگ تفریح برای کودکان با نیازهای ویژه: ۷ چالش و راه‌حل
در این مقاله به چالش‌ها و راه‌حل‌هایی پرداختیم که ترس از زنگ تفریح برای کودکان به همراه دارد. اگر از یک کودک ۶ ساله بپرسید چه چیزی را در مدرسه بیشتر از همه دوست دارد، به احتمال زیاد می‌گوید «زنگ تفریح!». داشتن زنگ تفریح برای کودکان ضروری است چراکه در سلامت و توانایی یادگیری کودک بسیار مفید است....
لزوم توجه به زنگ تفریح و فعالیت در برنامه کلاسی کودکان
اهمیت توجه به اختصاص زنگ تفریح و فعالیت در برنامه کلاسی کودکان و فراهم کردن شرایطی برای فعالیت و تحرک بدنی بیشتر در این مقاله بیان شده است. همچنین در این مقاله به شما راه‌هایی پیشنهاد داده شده است تا به کمک آن‌ها، فعالیت بدنی کودکان خود را افزایش دهید. در این مقاله به پرسش شما دراین‌باره که چرا و...