بازی و رشد کودک

اسباب‌بازی‌ها چه کمکی به رشد کودک می‌کنند؟
بازی پازل همیشه در پس بازی‌ها و اسباب‌بازی‌هایی که برای کودکان خود تهیه می‌کنیم، علمی نهفته است و پازل نیز از این قاعده مستثنی نیست. شما پس از حل یک مسئله‌ی چالش‌برانگیز یا معمایی پیچیده، احساس رضایت می‌کنید. این رضایت همان چیزی است که ما را به یادگیری بیشتر درباره جهان پیرامون سوق می‌دهد و این حسی...
بازی کردن چه تأثیراتی در رشد کودکان دارد؟
بازی کردن برای کودک نوپا نوعی سرگرمی و البته ضرورتی مهم محسوب می‌شود. کودک برای رشد کردن و کشف و درک جهان پیرامونش به بازی نیاز دارد. کودکان را آزاد بگذارید تا بی‌هیچ قانون و توصیه‌ای، افکارشان را بیان کنند و بازی‌هایی تازه ابداع نمایند. تأثیرات مثبت بازی بر رشد کودک بازی فرصتی ارزشمند برای کودک...
کارگاه بازی کتابک در خانه کتابدار کودک و نوجوان
 نخستین کارگاه بازی کتابک، ٩ مرداد در خانه کتابدار کودک و نوجوان برگزار می شود. کارگاه با موضوع ایجاد ارتباط شاد با کودکان در قالب بازی مادر و کودک یا آموزگار و مربی با کودک بر اساس کارگاه بازی کتابک برگزار می شود. اعضای کتابک و همه علاقه مندان می توانند در این کارگاه شرکت کنند. هدف این برنامه،...