نوشته‌های مرتبط با: بازی لی‌لی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بازی لی‌لی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بازی لی‌لی

بازی لی‌لی

این بازی یک ورزش بسیار متحرک و هیجان انگیز است. برای اجرای این بازی به مکان مخصوصی نیاز نیست.در مدرسه، حیاط خانه، اردوهای مدرسه، پیک نیک‌های خاوادگی و یا در کوچه و محله خودتان قابل اجرا است. این ورزش در شهرهای مختلف ایران نام‌های گوناگونی دارد مثل: خط و خانه، اِ کر و دو کِر، لِی لِی، شش خونه، قلعه بازی و …

ادامهٔ نوشته ...