نوشته‌های مرتبط با: بازی منچ

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بازی منچ» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
معرفی بازی منچ

معرفی بازی منچ

بازی منچ یک بازی خانگی آلمانی است و نام منچ در ایران برگرفته از واژه نخست نام آلمانی این بازی (Mensch ärgere Dich nicht به معنای عصبی نشو مرد) است.

ادامهٔ نوشته ...