نوشته‌های مرتبط با: بازی وسطی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بازی وسطی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بازی وسطی

بازی وسطی

بازی وسطی از بازی‌های قدیمی و ورزش های سنتی ایرانیان است که هر کدام از ما حداقل یک بار در کودکی تجربه این بازی را در مدرسه، پارک و یا کوچه داشته‌ایم. در زبان محلی به این بازی آراداووردی و در زبان انگلیسی داژبال گفته می‌شود. 

ادامهٔ نوشته ...