نوشته‌های مرتبط با: بازی گردو، شکستم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بازی گردو، شکستم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بازی گردوشکستم

بازی گردوشکستم

این بازی در واقع مقدمه‌ای برای شروع بازی‌های دیگر است. برای تعیین سرگروه یا جای ایستادن هر گروه یا گروهی که باید بازی را شروع کند یا در بازی «وسطی» برای تعیین گروه وسط، بچه‌ها اول این بازی را می‌کنند.

ادامهٔ نوشته ...