نوشته‌های مرتبط با: بخشیدن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بخشیدن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
راهنمای والدین برای آموزش بخشش به کودکان

راهنمای والدین برای آموزش بخشش به کودکان

آموختن «بخشیدن یکدیگر» به کودکان‌تان باعث التیام دردهایشان و حفظ آرامش می‌شود و مهارت با ارزشی را به آن‌ها یاد می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...
کاردستی قلب بخشنده برای روز بخشش

کاردستی قلب بخشنده برای روز بخشش

آنچه شما برای ساخت کاردستی قلب بخشنده نیاز دارید:
  • دو الگوی قلب چاپ شده روی مقواهای کاردستی.
  • گیره‌ی کاغذ
  • چسب
  • کاغذ یادداشت یا مربع‌های کاغذی 
  • قیچی
  • منگنه
ادامهٔ نوشته ...