نوشته‌های مرتبط با: برف

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «برف» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روز برف بازی

روز برف بازی

به‌به،
چه برفی نیشس رو زمین.
هنوزَم می‌باره،
بچه‌ها پاشین.
خونه
خیابون
مونده زیر برف.

ادامهٔ نوشته ...
شعر آدم برفی

شعر آدم برفی

برف دیشب یک‌ریز

تا سحر باریده

بر سر هر کوچه

هر گذر باریده

ادامهٔ نوشته ...
زمستان را در آغوش بگیر!

زمستان را در آغوش بگیر!

این فصل دیگری است.

که سرمایش از درون،

درک صریح‌زیبایی را،

پیچیده می‌کند!

ادامهٔ نوشته ...
مراقبت از حیوانات و پوشش‌های گیاهی در روزهای سرد و برفی

مراقبت از حیوانات و پوشش‌های گیاهی در روزهای سرد و برفی

در این روزهای برفی و سرد با انجام برخی موارد ساده از محیط زیست‌مان مراقبت کنیم.

ادامهٔ نوشته ...