بروز خشونت در کودکان

خشونت در افسانه‌ها
آنچه در پی می‌آید، گزیده‌ای کوتاه از کتاب «کاربردهای افسون» برونو بتلهایم است که به‌صورت مقاله‌ای درباره ارتباط مطالعه افسانه‌ها با بروز خشونت در کودکان، در نشریۀ بوک برد (Book bird) منتشر شده است. خشونت در افسانه‌ها بحث در خصوص نحوۀ برخورد با پدیدۀ خشونت در کتاب‌های کودک و نوجوان، از سابقۀ تاریخی...