نوشته‌های مرتبط با: برگ های رنگارنگ

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «برگ های رنگارنگ» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تاج گل برگ‌های پاییزی بسازید

تاج گل برگ‌های پاییزی بسازید

با برگ‌های پاییزی رنگارنگ تاج گل بسازید

پاییز فصل برگ‌های رنگارنگ است؛ قرمز، نارنجی، زرد و ترکیب تیره‌ و روشنی از تمام این رنگ‌ها. کودکان بسیار به محیط اطراف‌شان کجکاو هستند، تغییر رنگ یکباره‌ی درختان از سبز به ترکیبی از زردها و نارنجی‌ها برایشان جالب است.

ادامهٔ نوشته ...