نوشته‌های مرتبط با: بلندخوانی با کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بلندخوانی با کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
برنامه ای که هزاران مدرسه در آن شرکت می کنند

برنامه ای که هزاران مدرسه در آن شرکت می کنند

 مسابقه بلند خوانی  برای دانش آموزان از سال ۱۹۶۰ هر سال از طرف انجمن کتاب فروشان، با همکاری کتابفروشان، کتابخانه ها و مراکزآموزشی در آلمان برگزار می شود.

ادامهٔ نوشته ...