نوشته‌های مرتبط با: بنفشه های عمو نوروز

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بنفشه های عمو نوروز» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بفشه‌های عمو نوروز در نوروزگاه تهران ۱۳۹۸

بفشه‌های عمو نوروز در نوروزگاه تهران، نوروز ۱۳۹۸

چند سالی است که در آغاز سال نو طرح شهری به نام نوروز گاه با همکاری شهرداری‌ها برگزار می‌گردد. نوروز گاه‌ها فضاهای شهری هستند که با برگزاری برنامه‌های فرهنگی متناسب با سال نو و آیین‌های نوروزی سعی در ایجاد فضاهای مطلوب و شاد برای شهروندان دارند.

ادامهٔ نوشته ...