بهداشت روانی

کار کردن مادران آری یا نه؟
مادرانی که کار می کنند به احساسات و زندگی اجتماعی فرزندانشان صدمه نمی زنند. این نتیجه ی پژوهشی است که در بخش اپیدمیولوژی و سلامت اجتماعی دانشگاه کالج لندن انجام شده است. این پژوهش درباره ی نگرانی است که چندین دهه در مورد تاثیر کار کردن مادران در بیرون از خانه بر فرزندان وجود دارد. پژوهشگران در این...
مفهوم و ارزش کتاب درمانی (۱)
برای این که داستانی در دستیابی به ذهن کودک اعجاب کند،باید برای سرگرم کردن او، به جای شیوه های مستقیم منطقی روشهای غیر مستقیم شهودی و احساسی را به کار گرفت.اسمیت(۱۹۸۹) قسمت دوم مقاله را اینجا بخوانید: مفهوم و ارزش کتاب درمانی (۲) مقدمه مقالات، کتاب درمانی را به عنوان نوعی از «کودک درمانی» که می...