نوشته‌های مرتبط با: بهروز غریب پور، پوپک عظیم‌پور

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بهروز غریب پور، پوپک عظیم‌پور» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شب فرهنگ عروسک‌ها و نمایش‌های عروسکی برگزار می شود

شب فرهنگ عروسک‌ها و نمایش‌های عروسکی برگزار می شود

«شب فرهنگ عروسک‌ها و نمایش‌های عروسکی» که از سلسله برنامه‌های فرهنگی «شب‌های بخارا» است به همت مجله فرهنگی- هنری «بخارا» برگزار می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...