بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

برنامه‌های بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی دوم تا پنجم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شاهد حضور قصه‌گویانی از ایران و دیگر کشورهای جهان است. برنامه نشست‌های تخصصی بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی نشست «تکنولوژی قصه‌گویی» با سخنرانی قطب‌الدین صادقی و...